W zawiązku z realizacją projektu RPSL.03.02.00-24-0881/20 – Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określanej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi, firma CZĘSTOBET Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Firma CZĘSTOBET Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określonej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi.”

Celem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnej betoniarni w celu wdrożenia nowatorskich procesów rozpoczęcia produkcji innowacyjnych zasadniczo ulepszonych produktów nanobetonu towarowego.

W efekcie ma powstać zakład produkcyjny składający się z zasieków, powierzchni magazynowych, budynku biurowo socjalnego oraz linii produkcyjnej obejmującej: Węzeł betoniarski,  Kotłownię do ogrzewania kruszywa parą lub gorącym powietrzem oraz grzania wody, Elektronicznej wagi tensorowej o udźwigu 60 t wszystko wsparte nowoczesnym systemy klasy ERP.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4.406.953,38 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE ma wynieść 1.355.444,40 zł.

© Copyright 2019 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa