W zawiązku z realizacją projektu RPSL.03.02.00-24-0881/20 – Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określanej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi, firma CZĘSTOBET Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

© Copyright 2019 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa