Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które udostępniły CZĘSTOBET Sp. z o.o. swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w CZĘSTOBET SP. Z O.O. zasady ochrony danych osobowych, określone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest CZĘSTOBET SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul.Bór 182/196, 42-202 Częstochowa.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w zależności od podejmowanych czynności, do następujących celów:

 1. umowa sprzedaży albo dostawy lub działania podejmowane na żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. obowiązki prawne w tym związane z rachunkowością i podatkami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. zgoda zainteresowanej osoby wyrażona na Stronie w celu wymiany korespondencji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu:
  – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  – w celu marketingu bezpośredniego,
  – w celach analitycznych i statystycznych,
  – w celu badania satysfakcji klienta.

Wymagania dotyczące podawania danych oraz skutki ich nie niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do udzielenia odpowiedzi w ramach komunikacji elektronicznej lub zawarcia umowy bądź też świadczenia usług.

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane skutkiem niepodania danych może być:
– brak możliwości korzystania z usług Strony,
– brak możliwość nawiązania kontaktu lub odpowiedzi na pytanie,
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Stronę.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:

– informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim uzyskane bezpośrednio od Państwa poprzez przygotowany formularz na Stronie. W przypadku wyrażenia zgody, w każdej chwili macie Państwo możliwość jej cofnięcia.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Zorganizowaliśmy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie poczty elektronicznej. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Korzystamy z usług firm zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane osobowe, ale wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce. Odbiorcami danych mogą być:

• nasi pracownicy i współpracownicy na podstawie umów cywilnoprawnych,
• dostawcy oprogramowania;
• dostawcy skrzynki poczty elektronicznej;
• firmy zapewniające system mailingowy lub usługi marketingowe;
• podmioty ułatwiający optymalizację Serwisu;
• portale społecznościowe;
• dostawcy pakietu biurowego;
• hostingodawcy;
• podmioty obsługujące płatności internetowe;
• właściwe organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani udostępnić im dane.

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będziemy posiadali prawnej podstawy do ich przetwarzania lub Państwo wycofają swoją zgodę, jeżeli takie przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, proszę skontaktować się z nami korzystając z następującego adresu:

CZĘSTOBET SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór182/196, 42-202 Częstochowa

lub poprzez komunikację elektroniczną w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych również mailowo pod adresem: iod@czestobet.pl

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza tego obszaru.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Polityka cookies

Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które:

• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

• umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji Strony;

• nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia odbiorczego.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies i blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o sesji,
• statystycznych,
• marketingowych,
• udostępniania funkcji Strony.

Jeśli chcesz zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć je Twojej przeglądarce, skorzystaj z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Wciśnij klawisz F1 w przeglądarce.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności