W związku z realizacją projektu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 (UDA-RPSL.03.02.00-24-0881/20-00) – Rozwój firmy poprzez wdrożenie płynnego fundamentu o właściwościach hydrofobowych z usługą transportową, firma CZĘSTOBET Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104471

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128660

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności