KALKULACJA ZAPOTRZEBOWANIA

Kalkulator zapotrzebowania na beton.

KALKULATOR

KALKULACJA KOSZTÓW

Wycena i formularz zamówienia.

WYCENA

Podsypka stabilizująca (inne nazwy: stabilizacja lub podsypka stabilizowana cementem) jest mieszanką betonową stosowaną do stabilizacji powierzchni, na której ma być układana kostka brukowa lub inne lekkie elementy. Najczęściej wyróżniamy podsypkę stabilizującą 1.5-2.5 MPa, tzw. podsypka słabsza oraz podsypkę 2.5-5 MPa tzw. podsypka mocniejsza. Produkowana jest również stabilizacja 0.5-1.5 MPa.

Stabilizację (mieszankę  cementowo piaskową) stosuje się do podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej, podbudowy pomocniczej górnej i dolnej nawierzchni drogowej.

Produkowane przez naszą wytwórnię betonu w Częstochowie podsypki piaskowo-cementowe doskonale sprawdzają się jako podłoże wyrównujące do układania elementów takich jak kostka brukowa, podłoże pod krawężniki, podłoże pod płyty chodnikowe, podłoże pod koryta odwadniające czy elementy dekoracji ulic i ogrodów (podłoże pod małą architekturę).

Dzięki zastosowaniu produkowanych przez nas stabilizacji, możliwe jest uzyskanie odpowiednich właściwości gruntu, na którym układana jest nawierzchnia. Dzięki temu w późniejszym użytkowaniu kostki brukowej lub drogi, podsypka stabilizująca zapobiega odkształcaniu się nawierzchni.

 

Produkowane przez nas podsypki piaskowo-cementowe, wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, wyłącznie z najwyższej jakości, sprawdzonych składników. Komputerowo sterowany węzeł betoniarski, gwarantuje zawsze tę samą jakość i parametry określone recepturą.

Na życzenie naszych klientów świadczymy również usługę dowozu podsypki stabilizacyjnej na miejsce budowy.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności