KALKULACJA ZAPOTRZEBOWANIA

Kalkulator zapotrzebowania na beton.

KALKULATOR

KALKULACJA KOSZTÓW

Wycena i formularz zamówienia.

WYCENA

Beton na fundamenty

Beton na fundamenty (tzw. beton fundamentowy) może być stosowany w różnych klasach wytrzymałości. W typowym budownictwie na fundamenty stosuje się głównie beton B-15 (beton C12/15), beton B-20 (beton C16/20) oraz beton fundamentowy B-25 (beton C20/25). Przy bardziej wymagających konstrukcjach projektanci konstruktorzy mogą wymagać betonu B-30 (beton C25/30) lub nawet B-37 (C30/37). Poszczególne betony różnią się między innymi zawartością cementu w mieszance betonowej oraz stosowanymi frakcjami i rodzajami kruszywa.

W naszej betoniarni wytwarzamy wszystkie wspomniane wyżej marki betonu, które są z powodzeniem stosowane na wylewanie betonu na fundamenty. Warto wspomnieć, że produkowana przez nas mieszanka betonowo, wytwarzana jest na skalę przemysłową (jest to beton towarowy) na węźle sterowanym komputerowo. Dzięki temu mają Państwo gwarancję zawsze tej samej – najwyższej jakości.

Na naszej betoniarni w Częstochowie stawiamy przede wszystkim na najwyższą jakość. Produkujemy beton B-10, B-20, B-25, B-30, B-37 wyłącznie z czystego kruszywa kopanego o frakcji 2-8 lub 8-16 lub 2-16 w zależności od wymaganych i ustalonych receptur. Korzystamy wyłącznie z czystego cementu portlandzkiego (cement najwyższej jakości). Nasza produkcja odbywa się bez stosowania żużli hutniczych, kruszonego betonu czy innych wątpliwego pochodzenia produktów. Mamy świadomość, że beton który u nas zamawiacie będzie Wam towarzyszyć i służyć przez wiele lat – chcemy mieć pewność jego jakości. To w końcu nasza wizytówka.

Beton na fundamenty - wymagania

Kiedy wybieramy beton na fundamenty, warto zrobić to zgodnie ze sztuką. Beton na fundamenty powinien posiadać odpowiednią klasę ekspozycji jaka została dla niego przewidziana w krajowym uzupełnieniu PN-B-06265 do normy PN-EN 206+A1. Wyszczególniono tam kilka środowisk z jakimi możemy się spotkać wylewając  beton na fundamenty. I tak mamy:

beton na fundament XC1  – może być stosowany wyłącznie w środowisku suchym lub w skrajnie przeciwnych warunkach czyli gdy beton na fundament jest stale zanurzony w wodzie.

beton fundamentowy XC2 – wymaga zastosowania w środowisku mokrym lub sporadycznie suchym; powierzchnię betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą.

beton na fundament XC3 – gdy fundament z betonu będzie mieć umiarkowaną wilgotność

beton fundamentowy XC4 – najtrudniejsze warunki czyli cyklicznie sucho i mokro

Wyżej wymienione klasy betonu na fundamenty omawiają zagadnienie związana z korozja spowodowaną karbonatyzacją (czyli uwęglanowieniem).  I jeżeli chodzi o środowisko, w którym będzie funkcjonował beton fundamentowy w większości przypadków jest to analiza wystarczająca. Jednocześnie w naszym kraju znajdują się tereny gdzie to podejście i zwrócenie uwagi wyłącznie na problem korozji spowodowanej karbonatyzacją, może okazać się niewystarczające. Mogą być to np. beton na ławy fundamentowe lub beton na płytę fundamentową budynku stawianego na obszar gdzie występuje zanieczyszczenie chemiczne np. w gruntach rekultywowanych lub np. na oczyszczalni ścieków. W takich przypadkach mamy odczynienia z agresją chemiczną. W takich warunkach powinien być zastosowany beton na fundamenty w klasie ekspozycji XA1-XA3, w zależności od tego czy jest to środowisko mało, średnio czy silnie chemicznie agresywne. W takim betonie nie może być mniej niż 300 kg cementu na m3 (XA1) aż do mini. 360 kg cementu na m3 betony na fundamenty (XA3).Oczywiście zmieniają się też wymagania dotyczące klasy wytrzymałości betonu (od C30/37 do C35/45).

Jednak to jeszcze nie wszystko, może okazać się że beton fundamentowy będzie narażony na korozję spowodowaną chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej (np. środki do odladzania) wówczas beton musi spełniać klasę ekspozycji XD1-XD3. Jeżeli beton na fundament będzie mieć odczynienia z chlorkami  pochodzącymi z wody morskiej musi mieć klasę ekspozycji od XS1-XS3. I znowu mamy tu znacząco więcej cementu od  min. 300-340 kg/m3 betonu.

Dlatego przy zamawianiu betonu warto poświęcić chwilę i zastanowić się nad w/w warunkami, czy aby przypadkiem nie występują na terenie na którym będziemy prowadzić budowę. Beton przez nas dostarczany zawsze spełnia wymagania stawiane dla poszczególnych klas ekspozycji i podchodzimy do tego zagadnienia niezwykle dokładnie, gdyż stosowanie się do wytycznych gwarantuje trwałość betonu w trudniejszych warunkach.

Dlatego bardzo często beton w klasie C25/30 XO i beton C25/30 XC4 to zupełnie inne betony różniące się min. 60 kg/m3 cementu. Muszą więc mieć zupełnie inną. cenę. Często klienci nie zwracają na ten fakt uwagi i wybierają po prostu beton tańszy nieświadomie rezygnując z jego trwałości.

Beton na fundamenty - wodoszczelność

Przy betonie na fundamenty warto jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie betonu, czyli betonie wodoszczelnym. Wodoszczelność betonu jest to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Wodoszczelność betonu osiąga się głównie w skutek korekty współczynnika wodno-cementowego. Przy zmniejszeniu ilości zastosowanej wody w zarobie i/lub zwiększenie ilości cementu podnosi się zdolność betony do przeciwdziałania przepływowi wody.  Wodoszczelność betonu oznacza się następującymi stopniami: W-2, W-4, W-6, W-8, W-10 i W-12, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody. A więc gdy zamawiamy beton na fundament nie prośmy o dodanie „dodatku W-8 na wodoszczelność” gdyż nie ma czegoś takiego. Jest to po prostu inaczej zaprojektowana mieszanka betonowa, która ma mniej wody , więcej cementu i dodatkową ilość superplasyfikatora lub plastyfikatora, który pozwala osiągnąć tę samą konsystencję mimo mniejszej ilości wody w zarobie.

Przy zamawianiu betonu warto pomyśleć o jego podawaniu na budowie i rozważyć opcję skorzystania z pompy do betonu. Dzięki temu przy niewielkim (w skali całej inwestycji) dodatkowym koszcie, można zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Warto zapytać nas o to podczas zamawiania betonu, chętnie doradzimy którą z naszych pomp wybrać.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności