KALKULACJA KOSZTÓW

Prześlij nam zapytanie o wstępną wycenę podając wymiary.

ZGŁOŚ DO WYCENY

Beton na strop

Strop w budownictwie pełni szczególną funkcję. Nie tylko rozdziela poszczególne kondygnacje, ale również usztywnia konstrukcję budynku. Strop potrzebuje mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie. Odpowiednia konstrukcja stropu oraz beton na strop zapewniają sztywność, wytrzymałość na obciążenia statyczne oraz zapewniają komfort zapobiegając drganiom podczas obciążeń dynamicznych.

Wybór dostawcy na beton stropowy ma bardzo duże znaczenie. Bardzo ważne jest, aby dostarczony beton na strop miał rzeczywiście wymaganą przez projektanta-konstruktora wymaganą wytrzymałość. W zależności od rodzaju konstrukcji stropu, zastosowanie mogą mieć beton stropowy B-15, beton B-20, beton B-30,  B-35 czy B-37. Produkowany przez nas beton, nie zależnie od klasy, jest zawsze najwyższej jakości. Produkowany wyłącznie z naturalnego kruszywa, od sprawdzonych dostawców, o odpowiedniej krzywej uziarnienia kruszywa, popartej deklaracją zgodności z wymaganiami przewidzianymi polskimi normami. Do produkcji betonu stosujemy czysty cement portlandzki.

beton towarowy - budowa jednorodzinna

W obecnych czasach Klienci zwracają coraz większą uwagę na jakość betonu i to z czego jest on zrobiony. Cieszy nas to, gdyż w produkujemy beton bez zastosowania żużli hutniczych lub kruszywa betonowego pochodzącego z recyclingu. Dzięki temu wiecie Państwo, że strop z naszego betonu jest przyjazny środowisku, nie zawiera żadnych szkodliwych składników wątpliwego pochodzenia. Zapewnia to nie tylko wytrzymałość konstrukcji, ale również komfort i poczucie bezpieczeństwa. W końcu dom budujemy na całe życie, spędzając w nim większą część dnia (kiedy wliczyć w to sen – średnio ponad 60% doby).

Przy betonowaniu konstrukcji stropowych, bardzo ważne jest również zaplanowanie samego procesu wbudowywania betonu. Zastosowanie pomp do betonu, nie tylko ułatwia odpowiednie rozprowadzenie betonu na stropie, ale również skraca czas rozładunku betonu, co ma wpływ na jego parametry.

© Copyright 2019 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa