KALKULACJA ZAPOTRZEBOWANIA

Kalkulator zapotrzebowania na beton.

KALKULATOR

KALKULACJA KOSZTÓW

Wycena i formularz zamówienia.

WYCENA

Nanobeton Towarowy

Nanobeton półsuchy

To wszelkiego rodzaju mieszanki związane hydraulicznie w formie wilgotnej o ściśle i precyzyjnie określonym przedziale wytrzymałości uzyskiwanym dzięki specjalnym spoiwom i składzie stosu okruchowego.

Dla Państwa dyspozycji pozostają nanobetony półsuche o określonym optymalnym stopniu wilgotności i wytrzymałości z przedziałów:

– 0,5 -1,5 MPa

– 1,5 – 2,5 MPa

– 2,0 – 4,0 MPa

– 4,0 – 6,0 MPa

– 6,0 – 10,0 MPa

– 10,0 – 15,0 MPa

– 15,0 – 20,0 MPa

– 20,0 – 25,0 MPa

CZĘSTOBET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich „Uruchomienie zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określonej konsystencji w klasach S1-S5 wraz z klasami pośrednimi.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności CZĘSTOBET Sp. z o.o. oraz rozwój firmy przez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów.

Nanobeton plastyczny

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że CZĘSTOBET z powodzeniem uruchomił produkcję masy nanobetonu – nanobetonu towarowego. Produkowany przez nas beton powstaje w wyniku innowacyjnego procesu produkcji i jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń laboratoryjnych oraz połączenia ich z wnioskami analizy potrzeb rynkowych.

Nanobeton charakteryzuje się ścisłymi rygorami produkcyjnymi, bardzo dokładnymi przedziałami charakterystyk określających właściwości betonu oraz co chyba najważniejsze powtarzalnością w procesie produkcji.

Produkowany przez naszą wytwórnię WBT II Odlewników przy ul. Odlewników 25 nanobeton towarowy charakteryzuje się klasami konsystencji bardziej dokładnymi niż przewidziano to w normie PN-EN 206…XXXXX

Dostarczony przez nas nanobeton określa ściśle określona przez Zamawiającego parametryzacja wymagań w zakresie:

– klasy konsystencji z możliwością określenia konsystencji do przedziału 2 cm.

– ścisłego poziomu napowietrzenia mieszanki betonowej, przekładającej się wprost proporcjonalnie na poziom mrozoodporności dostarczonego betonu, z taką samą zawartością /poziomem powietrza za każdym razem.

Do Państwa dyspozycji pozostają nanobetony towarowe o następujących konsystencjach (określanych metodą opadu stożka Abramsa):

Grupa S1 (tradycyjne 10-40 mm):

– S1.A – 10-20 mm

– S1.B – 20-30 mm

– S1.C – 30-40 mm

Grupa S2 (tradycyjne 50-90 mm):

– S2.A – 40-60 mm

– S2.B – 60-70 mm

– S2.C – 70-90 mm

Grupa S3 (tradycyjne 100-150 mm):

– S3.A – 100-120 mm

– S3.B – 120-130 mm

– S3.C – 130-150 mm

Grupa S.4 (tradycyjne 160-210 mm):

– S4.A – 150-170 mm

– S4.B – 170-190 mm

– S4.C -190-210 mm

Grupa S.5 -220 mm

CZĘSTOBET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich „Uruchomienie zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określonej konsystencji w klasach S1-S5 wraz z klasami pośrednimi.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności CZĘSTOBET Sp. z o.o. oraz rozwój firmy przez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności