W zawiązku z realizacją projektu RPSL.03.02.00-24-02H4/20-00 – Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określanej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi, firma CZĘSTOBET Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103428

Firma CZĘSTOBET Sp. z o.o., w ramach umowy o dofinansowanie (UDA-RPSL.03.02.00-24-02H4/20-00, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów dzięki uruchomieniu zakładu produkcji specjalistycznego betonu o precyzyjnie określonej konsystencji w klasach S1 do S5 wraz z klasami pośrednimi.”

Celem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnej betoniarni w celu wdrożenia nowatorskich procesów rozpoczęcia produkcji innowacyjnych zasadniczo ulepszonych produktów nanobetonu towarowego.

W efekcie ma powstać zakład produkcyjny składający się z zasieków, powierzchni magazynowych, budynku biurowo socjalnego oraz linii produkcyjnej obejmującej: Węzeł betoniarski,  Kotłownię do ogrzewania kruszywa parą lub gorącym powietrzem oraz grzania wody, Elektronicznej wagi tensorowej o udźwigu 60 t wszystko wsparte nowoczesnym systemy klasy ERP.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 406 953,38 PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3 012 098,68 PLN.  Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 1 355 444,40 PLN.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności