KALKULACJA ZAPOTRZEBOWANIA

Kalkulator zapotrzebowania na beton.

KALKULATOR

KALKULACJA KOSZTÓW

Wycena i formularz zamówienia.

WYCENA

Beton na zamówienie

Nasza betoniarnia w Częstochowie dostarcza beton na zamówienie Klientów. Można skorzystać szerokiego asortymentu mieszanek betonowych jakie mamy dostępne. Jesteśmy również gotowi na przygotowanie betonu na zamówienie pod konkretne wymagania inwestora lub wykonawcy.

Beton na zamówienie jest przygotowywany według wytycznych wykonawcy i ustala się z nim szczegóły takie jak rodzaj kruszywa, stosowany rodzaj spoiwa, konsystencję oraz inne wymagania włącznie z proporcjami. Tak przygotowana mieszanka jest tzw. betonem recepturowym.

Oferujemy beton z dostawą na plac budowy. Dostawa betonu z dowozem może odbywać się przy pomocy betonowozów (tzw. beton z gruszki) przy konsystencjach wymagających tego rodzaju transportu tj. od S1-S5. Przy betonach półsuchych dostawa betonu odbywa się wannami lub innymi samochodami samowyładowczymi.

Dostawa betonu aż do chwili jego wbudowania, jest bardzo istotnym zagadnieniem, często bagatelizowanym. Zgodnie z normą PN-EN 206+A1 określa dość precyzyjnie w jaki sposób beton ma być transportowany. Przede wszystkim podczas transportu beton nie może zmienić w istotny sposób swoich właściwości. Betony z transportem płynne muszą być przewożone przy pomocy betonowozów zwanych potocznie gruszkami – stąd mamy beton z gruszki. Transport betonu w ten sposób zapewnia utrzymanie jednorodnej mieszanki, bez rozfrakcjonowania. Rozfrakcjonowanie jest niebezpiecznym zjawiskiem, które polega na segregacji kruszywa, opadnięciu cięższych frakcji (większych ziaren kruszywa) na spód mieszanki, kiedy lżejsze i mniejsze pozostają na wierzchu. Taki beton pozbawiony jest swoich początkowych właściwości jakie miał, gdy został wyprodukowany w węźle betoniarskim. Nie ma bowiem tożsamego z projektowanym stosu okruchowego. Dlatego będzie też mieć znacząco mniejszą wytrzymałość. Dlatego beton z dowozem w stanie płynnym i półpłynnym może być transportowany wyłącznie gruszkami.

Przy dostawie betonu, który jest napowietrzony istnieje niebezpieczeństwo, że podczas transportu utraci osiągniętą w betoniarni ilość powietrza lub zostanie bardziej napowietrzony. Oba przypadki są groźnie, ale mają zupełnie inne konsekwencje. Beton z dostawą, podczas której zbyt szybko gruszka się obracała może być zyskać dodatkową zawartość powietrza. Co więcej może to wcale nie być napowietrzenie betonu pożądane (inny charakter porów w betonie). Możliwe, że beton mimo wszystko pozostanie mrozoodporny (w tym celu m.in. napowietrza się beton), jednak zbyt wysoki poziom zawartości powierza w betonie z dowozem osłabi jego wytrzymałość i beton nie osiągnie projektowanej wytrzymałości. Druga sytuacja jest odwrotna. Mianowicie w trakcie transportu mieszanka utraci część napowietrzenia. Jeżeli napowietrzenie spadnie poniżej krytycznej granicy 4-4,5% (przy kruszywie do 16 mm) może okazać się, że beton nie przejdzie pozytywnie weryfikacji na mrozoodporność. Tak więc transport betonu jest zagadnieniem kluczowy dla wbudowania betonu tożsamego z wyprodukowanym na wytwórni betonu.

Nie należy zapominać, że transport betonu nie kończy się na jego dowiezieniu na plac budowy, ale z chwilą jego wbudowania (dostarczenia do szalunki). Dlatego należy przywiązywać szczególną uwagą również na proces wyładunku betonowozu, tak aby beton nie spadał ze zbyt dużej wysokości (nie większej niż 0,7-1,2 m). Dotyczy to również procesu pompowania betonu, które powinno przebiegać w taki sposób, aby beton płynął rurociągiem a nie spadał (wyeliminowanie w miarę możliwości pionowych elementów rurociągu, gdy beton płynie w kierunku zgodnym z siłą grawitacji oraz zadbanie, aby końcówka węża gumowego pompy była odpowiednio nisko (a w szalunkach elementów pionowych, aby była odpowiednio głęboko umiejscowiona).

Usługa betonu z transportem pozwala scedować na nas kwestię obsługi logistycznej danej inwestycji. Przy kalkulacji betonu z dostawą należy wziąć kilka kwestii pod uwagę. Przede wszystkim w/w aspekty pozwalające na zachowanie właściwości mieszanki betonowej.

Jeżeli masz pytania dotyczące szczegółów transportu betonu lub jego pompowania, chętnie na nie odpowiemy. Decydując się na beton na zamówienie, możesz polegać na nas.

© Copyright 2019-2022 CZĘSTOBET Sp. z o.o. - Beton towarowy Częstochowa | Polityka prywatności